İşletmelerinde sağlıklı, hijyenik, yüksek standartlar kalitesinde süt ve et üretimi yapılan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri gözetiminde, içeriğinde sağmal ahır, genç hayvan ve besi ahırı, genç hayvan ve düve ahırı, doğumhane ve kuru hayvan ahırı, buzağıhane, sağımhane, ot deposu, yem deposu, silaj çukuru, gübre çukuru bulunduran çeşitli firmalardan ihtiyaca yönelik hizmet verilmektedir.

Sürü Yönetim Sistemi ile tüm hayvanların kimlik kartları üzerinden; günlük süt üretimleri, sütün kalitesi, üreme-gebelik durumları, hastalıklara karşı aşılamaları, tedavi ve sağlık bilgilerinin takip ve kontrolü sürekli olarak yapılmaktadır.

Son teknolojiye sahip tamamen otomatik olan sağım ünitelerinde temiz, sağlıklı, hijyenik ve kaliteli sağım yapılmakta ve hayvanlara gruplarına, yaşlarına, ihtiyaçlarına uygun rasyonlarla günlük yem karışımları verilmektedir.

Çalıştığımız işletmelerde dışkı ve zemin temizliği sürekli sağlanmakta olup hayvansal gübrelerimiz elektrik üretiminde kullanılmaktadır.