Misyonumuz

Diamond Madencilik başta kromit, kurşun, çinko , bakır, altın, gümüş olmak üzere ulusal ve uluslar arası ticari değere sahip madenlerin aranmasında işletilmesinde ve zenginleştirilmesinde nitelikli, eğitimli iş gücü ile AR-GE çalışmalarına dayalı en son teknolojiyi kullanarak ferrokrom ve kurşun-çinko metal üretimini hedefleyen, planlanan miktar ve kalitede verimli ve karşı üretim yapan ticari faaliyetlerde bulunan, sürdürülebilir madencilik kurallarına uyan, üretim ve ticaret yaptığı madencilik alanlarında ülkenin başta gelen kuruluşu haline gelmek.

Vizyonumuz

Madencilik ve entegre endüstrilerde en gelişmiş teknolojileri kullanarak Çevre ile uyumlu üretim.

Verimlilik ve Ticari faaliyetlerde ulusal ve uluslararası düzeyde kendi sektöründe lider olmak.

Türkiye’de 1972 den beri…

Diamond madencilik alanında sürdürdüğü rekabetçi ve yüksek standartlardaki faaliyetleri ile sektörde varlığını sürdürmektedir. Türkiye’nin yer altı zenginliklerini en hızlı ve en verimli biçimde keşfederek ülke ekonomisine kazandırmak öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

Madencilikteki uzmanlığımız bizi sektörde ilk sıraya yerleştirmektedir. Uluslararası hizmet ağımızla yanınızdayız.

Hizmetlerimiz & Desteklerimiz

Fizibilite & Kontrol
 • Fizibilite ve Maliyet Analiz Değerlendirmeleri
 • Mevcut İşletmelerin Denetlenmesi
 • Maden Finansman Seçenekleri
 • Madencilik Risk Değerlendirmeleri
 • Daimi Nezaretçilik Hizmeti
Yeraltı Madenciliği
 • Madencilik Üretim Yönetimi Seçimi
 • Yerleşim ve Zamanlama Planı
 • Makina ve Ekipman Seçimi
 • Ulaşım Sistemi Tasarımı
 • Delme ve Patlama Tasarımı
 • Risk Analizleri ve Yönetimi
Maden Analizi
 • Potansiyeli Olan Arazi Belirlemesi
 • Müşteri Odaklı Çalışma Yapılması
 • Prospeksiyon Çalışmaları
 • Jeolojik ve Jeoteknik Çalışmalar
 • Maden Analiz Hizmeti
 • Cevher Zenginleştirme Testleri
Fiyat&Maliyet Analizi
 • Maden Sahası Fiyat Değer ve Maliyet Tespiti
 • İhracat Olanakları Tespiti
 • Yurtiçi&Yurtdışı Fiyat Araştırması
 • Ürün Satış Potansiyeli Araştırması
 • İşgücü Piyasa Analizi
Rezerv Çalışmaları
 • Jeoloji Veri Yönetim Sistemleri
 • Cevher Bloğu Modellemesi
 • Kaynak ve Rezerv Tahminleri
 • Örnekleme ve Tenör Kontrolü
 • 2D & 3D Maden Tasarımı
 • Teknik Değerlendirmeler
Patlama Mühendisliği Hizmetleri
 • Patlayıcı Madde Seçimi
 • Ateşleyici Sistem Seçimi
 • Patlama Hava Şoku ve Titreşimi Ölçümü
 • Patlama Risk Analizi Sistemi