Diamond Finans, her geçen gün büyüyen ağıyla işbirliği içinde bulunduğu müşterilerine optimum seçimler yapma olanağı sunmaktadır. Günümüzün artan yapı ihtiyacını karşılamak üzere proje çalışmaları yürüten firmalara doğrudan kurumsal danışmanlık hizmeti veren Diamond Finans, bu alanda gerçekleştiği başarılı işlerle kendisine sektörde iyi bir yer edinmiştir. Başta konut projeleri olmak üzere; iş merkezleri, AVM’ler ve sanayi yapıları alanında proje çalışmaları yürüten ve/veya bu süreçlerde müşavirlik hizmeti sunarak aktif görev alan Diamond Finans, sonuç odaklı hizmetleriyle öne çıkmaktadır.

İnşaat ve alt yapı yatırımı danışmanlığı sürecine due diligence aşamasıyla başlamaktayız. Bu aşamada işbirliği yaptığımız projelerin yatırım kararlarına ilişkin gerekli enformasyonu elde etmekte ve müşterilerimiz için bu bilgileri metodolojik bir sınıflandırma ile sunmaktayız. Bu aşamanın sonrasında ekibimiz projenin yatırım için uygunluğunu saptamakta, gerekli yasal prosedürler için çalışmalar yapmaktadır. Ulusal ve uluslar arası dinamikleri günümüz ölçeğinde değerlendiren ve analiz eden Diamond Finans, hızlı ve ekonomik karar alma süreçlerinde aktif rol oynamaktadır. Alternatif çözüm yolları dahil olmak üzere sürece etki edebilecek bütün unsurları kullanmaktadır.

Diamond Finans inşaat ve altyapı yatırım projelerinde bir nevi yatırım danışmanlığı görevi yürütmektedir. Paydaşlarla eşgüdümsel bir biçimde karar mekanizması stratejisi uygulayan Diamond Finans, projelerin seçimi, yürütülmesi, ihalesi ve projelere teknik destek safhalarında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Arsa seçimi, şartnamelerin hazırlanması ve yönetilmesi, projenin ülke standartlarına uygun hale getirilmesi, mühendislik bağlamında değerlendirmelerin sağlanması ve en optimal kararla yüklenici firmalara işlerin yönlendirilmesi Diamond Finans’ın uzman ekibi tarafından siz müşterilerine sunduğu hizmetlerdir. Uzman ekibimiz gerektiğinde projelerin yürütülmesi sürecine de katılmaktadır.

İnşaat yatırımı, sektörün yoğun rekabet yaşadığı kompleks bir yatırım alanıdır. Ekonomik anlamda meblağların büyüklüğü, proje yatırımlarının en doğru ve verimli bir şekilde yönetimini zaruri kılmaktadır. Nitekim yatırım uzun süreli anlaşmalar ve taahhütler barındırmakta, bu anlaşmalar ve taahhütlerin yasal zemine uygunluğu oldukça önem arz etmektedir. Bu bağlamda hukuki süreçlerde yaşanan uyuşmazlıklar tarafımızca yönetilmekte ve mevcut kadromuzda yer alan hukuk müşavirleri mesleki bilgilerini proje yönetim süreçlerinde kullanmaktadır. Böylece yatırımlarda hata payı, tarafımızca minimize edilmektedir. Bizlerin profesyonel yaklaşımı her detay üzerinde azami efor harcamamıza olanak vermektedir.

Biz hazırız! Büyük veya küçük ölçekli bütün inşaat ve altyapı yatırımlarınız için Diamond Finans ’ı tercih edebilirsiniz. Yatırım süreçlerinin bilgi yoğun yapısı içinde sizlere ulaşmanız gereken bütün bilgileri sunmaktayız. Kuruluş yeri seçiminden bölge araştırmalarına; yasal prosedürlerden maliyet analizlerine değin bütün safhalarda yatırımcımızın yanındayız. Yatırım konusunda tecrübeli uzman kadromuz yatırım süreçlerini sizler için planlamaktadır. İyi bir planın başarısız olma şansı yoktur. Etkinlik ve verimlilik esası üzerine kurulu çalışmalarımız neticesinde büyük veya küçük ölçekli her yatırımın kârlılığı hedeflerimizin odak noktasını oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemekteyiz. Günü kurtarmanın ötesinde toplumsal etik kurallarına ve ahlaki öğretilere bağlılığımız, bizi biz yapan temel hareket noktamızdır.

İnşaat ve altyapı yatırımları projesi üzerindeki uzmanlığımızı kaliteden ödün vermeksizin ve bilgiye atfettiğimiz değerle bütünleştirmekteyiz. Diamond Finans olarak bizler, yatırımlarınızı doğru yönlendirmenin gayesi içinde, sektörün içinde bulunduğu durumu ve yaşadığı değişimleri süreğen biçimde analiz etmekte ve raporlamaktayız. Bu çalışmalarımız neticesinde, danışmanlık hizmetlerimiz fayda ve değer yaratmakta ve sosyal refaha olumlu katkı sağlamaktadır. Çünkü biz işimizi severek yapıyoruz, çünkü Diamond Finans olarak bizler yatırıma giden ekonomik büyüklüklerin toplumsal fayda yaratmasını umuyoruz. Yatırımcının kullandığı kaynakların en etkin biçimde dağıtıldığı, kârlılığın arttığı ve değerin yaratıldığı projeler üretmek temel gayemizdir.